Enter your keyword

FİKRİ ÇIKTILAR

1475166885327

1- İhtiyaç analizi ve stratejik politika eylem planı

Bu fikri çıktı, göçmen / mülteci çocuklarının bulunduğu üç proje ortağı ülkede, ilkokul ve rehber öğretmenlerle yürütülecek kapsamlı bir ihtiyaç analizine dayanacaktır. Pi Pozitif Danışmanlık, Türkiye’deki göçmen öğrencilere ulaşma görevini ve Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü ise öğretmenlerle görüşme sorumluluğunu üstlenecektir. İtalya ve Portekiz’de üniversitemiz ortakları veri toplama ve veri analizlerini ele alacaklardır. İhtiyaç analizi sonuçlarından sonra ortaklar, İtalya’da toplanacak ve ihtiyaç analizinin sonuçlarına dayalı olarak politika yapıcılar için stratejik eylem planı geliştirmek için her bir ortaktan bir katılımcının katılacağı 3 gün sürecek bir atölye çalışması düzenleyecektir.

syria_257

2- Sosyal İçerme Kapsamında Öğretmen Eğitimi İçin Eğitim Programı Geliştirme

İlköğretim okulu öğretmenleri ve rehberlik ve danışmanlık öğretmenlerinin eğitimi için ihtiyaç analizine dayalı olarak iki müfredat geliştirilecektir. Tüm üniversite ortakları müfredat geliştirme konusunda sorumlu olacak ve proje yöneticisi İtalyan ve Portekizli ortaklarla yakın işbirliği içerisinde bu çıktıların liderliğini yapacaktır. Bu müfredatlar, ilk olarak ortak organizasyonların eğitmenleri tarafından 5 gün boyunca her bir ülke başına 6 öğretmenin toplamda 20 öğretmenin katılımıyla Türkiye’de gerçekleşecek olan eğiticilerin eğitiminde kullanılacaktır.

image-20150930-5834-1ms978b

3- İlköğretim okullarındaki göçmen öğrencilerin sosyal içermesi için araç seti geliştirme

Yukarıdaki 2 fikri çıktı kapsamında geliştirilen müfredatlara dayanarak, Portekizli ortak Coimbra Üniversitesi liderliğinde göçmen öğrencilerin topluma dahil edilmesine yönelik bir araç seti geliştirilecektir. Böylece göçmen öğrencilere yönelik rehberlik uygulamalarından dil öğrenimlerine kadar farklı amaçlar için geliştirilecek bu araçlar, öğretmenlere yardımcı olacaktır.

c80fd5ed251204c43e2949d78b77cc69

4- Göçmen dostu okul ağları

Bu fikri çıktı kapsamında, göçmen öğrencilere sahip Türkiye’de ve Avrupa boyunca çeşitli ülkelerde ilköğretim okulları ağı oluşturulacaktır. Okulları içeren bir e-posta listesi oluşturacağız ve öğrencilerin sayısı, göçmen öğrenci sayısı, karşılaşılan zorluklar, iyi uygulama örnekleri vb. gibi açıklamaların paylaşılacağı projemizin web sitesinde her biri için bir profil oluşturacağız. Bu sayede sisteme dahil olan okullar, proje kapsamında göçmen çocukların sosyal içermeler açısından okullarında uygulanan iyi uygulamaları paylaşma imkanı elde edeceklerdir.

“Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.”