Enter your keyword

İhsan Sungu İlkokulu

1. WHO
KEY PEOPLE AND ORGANİSATİONS

School Name : İhsan Sungu İlkokulu

Key Person Name : Oya Yerce

Web Page :

E-mail Address* : pahhur6610@gmail.com

KEY FİGURES

Total Student Number : 490

Migrant Student Number :184

Total Teacher Number : 20

Guidance Teacher Number : 1

2. WHY

Reason For Taking The Network : Bilgi paylaşımında bulunmak için

Issues And Challenge : Göçmen öğrencilerin ve ailelerinin dil bilmemesi, devamsızlık, kendi aralarında kendi dillerini konuşmaları

3. HOW

Methods / Steps / Tools Used : Görsel ve işitsel materyaller kullanılıyor. Tümevarım yöntemi kullanılıyor. drama çalışmaları yapılıyor. Aileler sürece dahil edilmeye çalışılıyor.

4. REFLECTION

Lessons Learned : 1. ünitede dinleme etkinliği Türkçe ve okuma yazma bilen öğrenciler için güzel bir etkinlik. Türk öğrencilerimiz için de zevkli bir uygulama.

Challenges Met : 1. Ünitede okuma kısmında Karma sınıflarda uygulanması mümkün değil. Özellikle ara sınıflarda derslerde bu çalışma uygulanamaz. Sınıf mevcutları fazla, bütün yabancı öğrencilerle bu kazanımları tek tek uygulayarak kazandırmak uzun zaman alıyor. Dersleri işlemeye zaman kalmıyor. Dinleme bölümünde ise Türkçe bildiği halde okuma yazma bilmeyen öğrenci için uygulanamaz bir yöntem. 2. Ünitede Okuma bölümü öğrencinin Türkçe ve okuma yazma bildiği varsayılarak uygulamalar verilmiş. Bunları bilen öğrenciyle zaten diğer öğrencilerle beraber ders konuları işlenebiliyor.

Critical Success Factors : 1. ÜNİTE/ Okuma: Yabancı uyruklu öğrencilerimin hepsi Türkçe biliyor (sadece 1 öğrenci biliyor), okuma yazmayı 1. sınıfta öğrendiler. Bu nedenle "kişisel bilgilerini aktarır." kazanımını uyguladık. *Yazma:Türkçe bilmeyen öğrenciye harfleri yazdırarak kelimeyi okutmak mümkün değil. Öğrencinin önce Türkçe'yi öğrenmesi, sonra Türkçe okuma yaza bilmesi gerekir. Sınıfımdaki okuma bilmeyen Afganlı öğrenci bu çalışmayı yapamadı. Öğrenci Türkçe biliyor ancak okuma yazma bilmediği için bu çalışmayı yapamadı. *Dinleme:Kelimeleri öğretirken dinleme CD leri oluşturulabilir. 2. ÜNİTE/Okuma: Okuduğu haberle ilgili atasözleri, deyim eşleştirmesi yapıldı. Türk öğrenciler için de zevkli bir ders oldu. *Dinleme: Dinleme CD leri dinletilerek dinledikleriyle ilgili sorular sorulup cevap vermeleri istenebilir veya dinlediklerini "Sen olsan ne yapardın?..." Gibi sorularla onları düşünmeye zorlayabiliriz.