Enter your keyword

Mithatpasa Primary School

1. WHO
KEY PEOPLE AND ORGANİSATİONS

School Name : Mithatpasa Primary School

Key Person Name : Ergül DEMİRCİOĞLU

Web Page : http://mio.meb.k12.tr/

E-mail Address* : mithatpasaio06@gmail.com

KEY FİGURES

Total Student Number : 137

Migrant Student Number :9

Total Teacher Number : 12

Guidance Teacher Number : 10

2. WHY

Reason For Taking The Network : Mülteci öğrencilerin toplum ve eğitim sistemine uyumunu sağlamak

Issues And Challenge : Dil ve Kültür Farkı

3. HOW

Methods / Steps / Tools Used : Yaparak yaşayarak öğrenme

4. REFLECTION

Lessons Learned : Türkçe,Matematik,Hayat Bilgisi,Oyun ve Fiziki Etkinlikler,Görsel Sanatlar,Serbest Etkinlikler,İngilizce

Challenges Met : Dil Farkından Dolayı Anlama Güçlüğü,

Critical Success Factors : Çok Tekrar,Birebir Çalışmalar,