Enter your keyword

ORTAKLAR

Türkiye: Gazi Üniversitesi, Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü, Pi Pozitif Danışmanlık
Portekiz: Coimbra Üniversitesi
İtalya: Floransa Üniversitesi

Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi, tarihi 1920’lere kadar uzanan birkaç üniversiteden biridir. Cumhuriyetin ilanından hemen sonra, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, yeni Cumhuriyet’in öğretmen yetiştirme faaliyetlerine liderlik etmek için bir öğretmen yetiştirme enstitüsü kurmaya karar verdiler. GÜ, Türkiye’nin en büyük üniversiteleri arasında yer almaktadır. Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi Bölümü bu projenin yürütücüsüdür.

Pi Pozitif Danışmanlık
Pi Pozitif, 2009 yılından itibaren faaliyet gösteren saygın bir danışmanlık şirketidir. Pi’nin hizmet verdiği sektörler eğitim ve kültür, istihdam ve işgücü piyasası, turizm ve bölgesel kalkınma olarak sıralanmaktadır. Pi Danışmanlığın en yaygın faaliyetleri arasında araştırma geliştirme, politika ve strateji geliştirme, proje tasarımı ve uygulaması, izleme ve değerlendirme yer almaktadır. Pi Pozitif, farklı alanlarda uzmanlaşmış oldukça geniş bir ağa sahiptir.

Coimbra Üniversitesi
Coimbra Üniversitesi (UC), eğitim-öğretim ve araştırma alanlarında 700 yıldan fazla tecrübeye sahip bir Portekiz üniversitesidir. UC sahip olduğu bir gelenek ile çağdaş gelişmeleri sentezleyerek önemli bir konum elde etmiştir. Günümüzde, UC, 2813 akademik ve akademik olmayan çalışan, 75 farklı ülkeden gelen uluslararası öğrencilerden oluşan 22.000’den fazla öğrencinin eğitim gördüğü üç kampüs alanında yenilikçi araştırma merkezleri ile nitelikli bir eğitimin yanında birçok kurumla ortaklaşa bilgi ve teknoloji transferini gerçekleştirmektedir.

Floransa Üniversitesi
Floransa Üniversitesi’nin kökleri 1321’de kurulan Studium’a dayanır. 1472’de Studium Pisa’ya taşınmış, 1859’da, Üniversite, Istituto di Studi Superiori (Yüksek Öğretim Enstitüsü) olarak tekrar ortaya çıkmıştır. 1923 yılında devlet üniversitesi (Kraliyet Kararnamesi 2102/1923) olarak kurulmuş ve faaliyetlerini tam teşekküllü bir üniversite olarak başlatmıştır. Floransa Üniversitesi, İtalya’daki araştırma ve yükseköğrenim için en büyük organizasyonlardan biridir.

Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü
Ankara, Türkiye’nin başkentidir ve yaklaşık 5 milyon nüfusa sahiptir. Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan sonra Türkiye’de ikinci büyük yerel yönetimdir. Ankara’nın 25 ilçesinde, okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, meslek yüksekokulları, teknik okullar ve yetişkin eğitimleri için her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerinin planlanması, koordinasyonu ve yönetiminden sorumludur. Örgüt, başta yönetim, personel eğitimi ve eğitim, bütçe ve yatırım, araştırma, planlama ve istatistik, denetim, rehberlik ve araştırma ve sivil savunma olmak üzere 7 alanda çeşitli görevlere sahiptir. Bu görevler 24 bağlı birim tarafından yürütülmektedir.

“Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.”